Daftar Permohonan e-Kasih Borang Online Maklum Kemiskinan

Daftar Permohonan e-Kasih Borang Online Maklum Kemiskinan – Sebagai makluman “e-kasih” merupakan pangkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di peringkat nasional bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan Menurut info dari Portal Rasmi E-Kasih memaklumkan bahawa semua. Ketua Isi Rumah (KIR) yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 (Bandar) atau RM1,000 (Luar Bandar) sebulan adalah digalakkan mendaftar

daftar permohonan e kasihdaftar permohonan e kasih

Daftar Permohonan e-Kasih Borang Online Maklum Kemiskinan

SEMAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN E-KASIH

Individu yang ingin mendaftar boleh juga merujuk kepada Pejabat Daerah atau Jabatan Pembangunan Persekutuan/Pejabat Pembangunan Persekutuan (JPP/PPPN)

Ciri-Ciri Utama eKasih

  • Semakan status kemiskinan secara online
  • Penyelarasan maklumat bantuan
  • Pengemaskinian maklumat kemiskinan secara online
  • Pengiraan Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik berdasarkan
  • Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) per kapita Penjanaan laporan dan statistik kemiskinan
  • Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

Orang ramai perlulah memanfaatkan sistem yang diwujudkan dalam Portal Pembasmian Kemiskinan dengan memaklumkan maklumat mengenai kemiskinan yang dihadapi dengan mengunakan borang permakluman secara dalam talian (online) Portal Pembasmian Kemiskinan eKasih.

Sumber: mysumber.com

Jika Anda Rasa Artikel Ni Berguna, Silakan Klik Button Like Dibawah. Terima Kasih