KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017

KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017 – Bermula pada tahun 2017, terdapat beberapa perubahan pada Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan.

Antara perubahan KSSR & KSSM adalah :

 1. Gabungan mata pelajaran pendidikan seni dan pendidikan muzik yang dikenali sebagai Pendidikan Kesenian. Peruntukan waktu Pendidikan Kesenian ialah 2 jam seminggu.
 2. Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan digabungkan menjadi Pendidikan Jasmani & Kesihatan. Peruntukan waktu Pendidikan Jasmani & Kesihatan ialah 1.5 jam seminggu.
 3. Perubahan kepada subjek Dunia Sains dan Teknologi yang dikenali sebagai Sains. Perubahan ini mungkin disebabkan pengguguran elemen TMK @ Teknologi daripada kurikulum.
 4. Pertambahan 1 masa bagi subjek Sains tahun satu iaitu daripada 2 masa kepada 3 masa.
 5. Mengekalkan tafsiran mata pelajaran mengikut TERAS, WAJIB dan TAMBAHAN sebagaimana peruntukan Peratura-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.
 6. BCSK dan BTSK dimasukkan dalam senarai Mata Pelajaran Tambahan bersama-sama dengan Bahasa Arab dan lain-lain, dengan peruntukan 1 jam seminggu.
 7. Peruntukan waktu 1 jam bagi BCSK/BTSK dipindahkan kepada mata pelajaran Sains. Peruntukan waktu bagi mata pelajaran Sains kini menjadi 2 jam seminggu. KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017

kssr kssm semakan

KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017
Mata Pelajaran & Peruntukan Waktu Tahap 1 (Semakan)
KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017
Mata Pelajaran & Peruntukan Waktu Tahap 2 (Semakan)

 KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017

 • Turut berlaku perubahan di dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM).

KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017

Pembelajaran di sekolah menengah perlu berlaku secara mendalam: KSSR & KSSM Semakan Mulai Tahun 2017

 • Membolehkan murid mendapat pengalaman bermakna dan memperoleh kefahaman yang tinggi;
 • Menggunakan pendekatan inkuiri melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pendekatan STEM, ke arah penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
 • KBAT diaplikasikan dalam p&p semasa melaksanakan pembelajaran secara mendalam.

 

MUAT TURUN SLIDE BPK UNTUK RUJUKAN KSSR & KSSM:

Sumber: cikgushare

Jika Anda Rasa Artikel Ni Berguna, Silakan Klik Button Like Dibawah. Terima Kasih